Wij pakken de draad weer op...

op .

De afgelopen weken is het stil geweest rondom Stichting Maud voor Leven. Wij hebben ons even teruggetrokken om tijd voor ons zelf te nemen. De afgelopen maanden waren heftig, verdrietig en confronterend. Wat is er veel gebeurd. En zo snel allemaal. Nog steeds is het moeilijk te bevatten dat onze dappere Maud de strijd heeft verloren. We hebben afscheid van haar moeten nemen. Iets wat natuurlijk altijd in ons achterhoofd speelde, maar waar we niet vanuit gingen. Maud ging immers lachend en dapper de behandelingen door. Ondanks ze wist hoe zwaar deze kuren waren. De laatste hoge dosis kuur werd onze Maud helaas fataal. De kanker heeft ze overwonnen, maar de schimmel kon ze niet de baas... Ongelooflijk en niet te bevatten. We waren en zijn nog steeds verslagen. Acceptatie van het feit dat Maud er niet meer is, is lastig. We zijn in rouw en hebben tijd nodig om het overlijden van onze dappere strijdster een plekje te geven. En daar nemen we alle tijd voor. Wat ons sterkt is dat we kunnen terug kijken op een periode waarin we samen met heel veel mensen het leven van Maud hebben gevierd. De begrafenis was mooi en bijzonder. De opkomst was groot, heel groot. Zoveel mensen die ons hebben gesteund. Die met ons hebben meegeleefd. Dat doet ons alles goed. Het geeft ons kracht. Een ieder die ons in de afgelopen periode heeft bijgestaan, een kaarsje voor Maud en voor ons hebben opgestoken, die aan Maud en ons hebben gedacht willen we nogmaals bedanken. Dit was en is voor ons van onschatbare waarde. Samen delen sterkt en het verbindt... 

   Ode aan Maud: duizenden bellen zweefden door de lucht.

We gaan verder...
Wat ons in de afgelopen periode wel heeft doen beseffen, is dat het leven door gaat. Na het overlijden Maud zijn er al weer bij zoveel andere kindjesde diagnose kinderkanker gediagnosticeerd. Iets wat moeilijk verteerbaar is. Maar iets wat ons kracht geeft om verder te gaan met Stichting Maud voor Leven. In de afgelopen zes weken hebben al drie gezinnen contact met ons opgenomen en hebben een hulpvraag bij ons neergelegd. Wij zijn inmiddels met alle drie de gezinnen in gesprek. En begeleiden en ondersteunen daar waar nodig.

We Pay it Forward...
Feit is dat begeleiding en financiele hulp hard nodig blijft. En dat blijven wij, Stichting Maud voor Leven ook doen. Ondanks dat wij ons in de afgelopen weken hebben teruggetrokken zijn wij wel in gesprek geweest met een aantal partijen. We Pay it Forward... is ons motto. Graag bundelen wij onze krachten met andere partijen zodat ouders waarvan een kind (Neuroblastoom) kinderkanker heeft bij een deskundig platform informatie kunnen krijgen over de behandelingen en het opzetten van een stichting. Maar ook waar zij een luisterend oor vinden, waar zij financiele hulp kunnen krijgen en waar zij begeleid worden in hun reis naar Amerika. Wij zijn op dit moment in gesprek met een stichting om een samenwerkingsverband aan te gaan. Hiervan houden we je op de hoogte.

ANBI
Verder gaan wij kijken hoe wij onze missie en visie slagvaardig kunnen neerzetten. Helaas heeft de Belastingdienst tot op heden nog niet de ANBI-status aan ons afgegeven. Iets wat wij betreuren omdat wij graag andere gezinnen ook financieelwillen ondersteunen. Voor de komende periode staat op de agenda hoe wij dit alsnog kunnen realiseren. Wordt vervolgd...