Maud voor Leven in gesprek met Villa Joep

op .

Het doel van Maud voor Leven is krachten bundelen met andere partijen. Wij gaan voor samenwerking zodat ouders waarvan een kind neuroblastoom kanker heeft bij een deskundig platform terecht kunnen voor informatie over neuroblastoom kanker en over de behandelingen. Waar zij een luisterend oor vinden, maar ook financiële hulp kunnen krijgen. Ons doel is ouders begeleiden tijdens het behandeltraject. Maar we zijn er ook als hun zoon of dochter is overleden aan de gevolgen van neuroblastoom. Daarnaast zijn wij er voor bestuursleden van stichtingen die met vragen zitten over het opzetten van een stichting, hoe zetten we optimaal onze communicatiemiddelen in of hoe zetten we acties op. Om dit te kunnen realiseren willen wij de samenwerking aangaan met andere partijen. Wij willen draagvlak creeëren. In het kader hiervan hebben wij op woensdag 12 september jl. een gesprek met Villa Joep (het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker).