Openhartig, constructief gesprek Villa Joep!

op .

Zwolle 12-09-2012: Het bestuur van Maud voor Leven heeft een openhartig en constructief gesprek gehad met Villa Joep (www.villajoep.nl). Deze stichting zameld geld in bestemd voor onderzoek specifiek gericht tegen neuroblastoom kinderkanker. Maud voor Leven en Villa Joep delen dezelfde ambities: neuroblastoom kinderkanker de wereld uit helpen door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen én ouders begeleiden tijdens het behandeltraject van het kind. Ook in onze missie en visie vinden wij elkaar. Zo willen beide partijen partnerschap ontwikkelen en draagvlak creeëren. Vanavond hebben wij gekeken of wij onze krachten kunnen bundelen, zodat we een landelijk platform kunnen vormen waar ouders en bestuursleden van stichingen terecht kunnen voor informatie, begeleiding en financiële steun. Het was een zinvolle en vruchtbare bijeenkomst. We Pay it Forward... Wordt vervolgd...