Maud voor Leven krijgt ANBI status!

op .

Stichting Maud voor Leven is officieel bijgeschreven in het ANBI-register van de Belastingdienst en wordt hiermee erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Stichtingen met een ANBI-status zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. 
 
Wat is ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor Maud voor Leven is deze status van groot belang; dit betekent dat 100% van de dontaties ten goede kan komen aan zieke kinderen en hun gezin en aan onderzoek naar oorzaak en behandeling van neurblastoom.
 
ANBI wat betekent dat voor mij als donateur?
Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook aftrekmogelijkheden, gedeeltelijk of geheel via een lijfrente. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. € 60) met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.