Doelstelling

Stichting Maud voor Leven zet zich in op het gebied van voorlichting, gezinsondersteuning, fondsenwerving en onderzoek. Onze ambitie is het creeren van een landelijk platform. Om dit te realiseren zetten wij ons in voor een optimale samenwerking met andere stichtingen tegen neuroblastoom/kinderkanker.
Maud voor Leven werkt samen met Villa Joep en VOKK.

Doel
Stichting Maud voor Leven heeft als doel het doorgeven van kennis en ervaring op het gebied van neuroblastoom. Maud voor Leven helpt onder andere ouders van een kind met neuroblastoom/kinderkanker praktisch, 
mentaal en financieel op weg. Wij richten ons hierbij op een algemeen belang. Iedereen met een kind die zich in een vergelijkbare situatie als Maud bevindt kan een beroep doen op Stichting Maud voor Leven. Hiervoor hebben wij de formule 'Pay it Forward' opgezet. Deze formule bevat de bouwstenen van het opzetten van een stichting, informatie over het behandeltraject, een communicatietoolkit (denk aan opzetten acties, opstarten SMS-dienst, advisering pers & publiciteit/communicatie & vormgeving, etc.) en financiele ondersteuning in de extra kosten voor het zieke kind welke niet vergoed worden door de zorgverzekering. Ook bieden wij gezinnen en/of bestuurleden van Stichtingen een luisterend oor. Daarnaast streeft Maud voor Leven naar een verhoging van de genezingskans van neuroblastoom kanker. Onderzoek kan alleen plaats vinden met financiele steun. Een deel van de opbrengst voor Maud voor Leven is bestemd voor Stichting Villa Joep (ANBI status). Het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. 

Speerpunten 

1. Meer bekendheid geven aan neuroblastoom kinderkanker onder meer bij huisartsen (voorlichting).

2. Praktische ondersteuning geven aan gezinnen/stichtingen.

3. Mentale ondersteuning bieden aan ouders, familieleden en andere betrokkenen van het zieke kind.

4. Gezinnen/stichtingen financiele ondersteuning bieden in de extra kosten die de ziekte neuroblastoom/
    kinderkanker met zich mee brengt (welke niet worden vergoed door de zorgverzekeraar). Denk aan reiskosten
    binnen- en buitenland, overnachtingen in het Ronald MCDonaldshuis of voor verblijf in het buitenland,
    gehoorapparaat, medische aanpassingen- en of zorg.

5. Bijdrage leveren aan onderzoek op het gebied van neuroblastoom. Onderzoek geeft ons inzicht hoe we het risico 
    neuroblastoom kanker bij kinderen kunnen beperken. Door onderzoek wordt inzicht verkregen in de oorzaken
    en behandelmethoden voor neuroblastoom kanker. Dit verbetert de vooruitzichten van kinderen met
    neuroblastoom.

Het geld dat wij voor onze Maud hebben ingezameld wordt gebruikt om andere ouders, die in dezelfde situatie als het gezin van Maud bevinden, op weg te helpen. 

Stichting Maud voor Leven komt graag in contact met ouders, familie of vrienden waarvan een kind kanker heeft. Vragen? Mail of bel ons! 

 

Stichting Maud voor Leven heeft een samenwerkingsverband met Villa Joep.

 

 

 

 

'Verbindt leven en geef het door...'