Willemijn, 4 jaar

op .

 

Willemijn is 4 jaar en woont in de buurt van Zwolle. Net als Maud heeft Willemijn neuroblastoom kinderkanker. Ook bij Willemijn is de overlevingskans slechts 20%. Er is een kans dat Willemijn haar ziekte overwint. Hiervoor moet zij de immunotherapie in Amerika ondergaan. Deze kans grijpen haar ouders met beide handen aan. De behandeling van Willemijn wordt naar verwachting vergoed door de zorgverzekeraar. Echter de extra kosten die deze behandeling met zich mee brengt, zoals de reis en het verblijf van het gezin voor een half jaar in Philadelphia, niet. Deze kosten zijn hoog. Helaas zijn er geen fondsen die ouders volledig financieel ondersteunen.

Stichting Willemijn's Wens
Familie en vrienden geloven in de kracht van Willemijn en geven graag het leven terug aan Willemijn en haar gezin. Daarom hebben zij voor Willemijn en haar gezin een stichting in het leven geroepen: Stichting Willemijn's Wens. De missie van Stichting Willemijn’s Wens is om Willemijn de kans te geven om haar ziekte overwinnen! In samenwerking met Stichting Willemijn’s Wens zamelt Stichting Maud voor Leven daarom geld in voor de reis en het verblijf in Amerika voor de familie van Willemijn.

Unicef Stadshagenrun 2012
De eerste gezamenlijke actie houden wij op zaterdag 20 oktober a.s.. Dan organiseert Loopsport Zwolle in samenwerking met Sportservice Zwolle, voor de 5e keer 
de Unicef Stadshagenrun. Meer dan 2.000 deelnemers lopen de run voor vier goede doelen, waaronder Maud voor Leven. Van elke inschrijving gaat 1 euro naar Unicef, Jeugdsport Fond en Stichting Maud voor Leven. Ook kunnen deelnemers en bezoekers ook nog een donatie doen. De opbrengsten van het inschrijf- en sponsorgeld geeft Maud voor Leven door aan Stichting Willemijn's Wens. Daarnaast houden wij een collecte onder de bezoekers. De gemeente Zwolle heeft Maud voor Leven hier een vergunning voor gegeven. 

Doelstelling Willemijn’s Wens
Het primaire doel van Stichting Willemijn’s Wens is geld inzamelen om de behandeling van Willemijn in Amerika financieel mogelijk te maken. Daarnaast kunnen ook andere kosten die uit de behandeling van de ziekte van Willemijn voortvloeien, vergoed worden. De Stichting wil het hiervoor benodigde geld bijeen brengen door het werven van fondsen. Mocht de reis voor Willemijn en haar gezin onverhoopt niet door kunnen gaan of blijft er na de behandeling van Willemijn geld over dan komt dit geld ten goede aan een kinderkanker gerelateerd doel of stichting. Kijk voor meer informatie op www.willemijnswens.nl 

Maud voor Leven steunt Willemijn
Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om gesteund te worden als je kind ernstig ziek is. Praktisch maar ook financieel. Maud voor Leven heeft daarom het bestuur van Stichting Willemijn's wens op weg geholpen bij het oprichten van de Stichting. Op het moment dat de bankrekening van Willemijn's Wens geopend was, heeft Maud voor Leven € 2.000,- gedoneerd. Voor ons ook een bijzonder moment omdat het onze eerste schenking was. Een deel van het bedrag bestaat uit de opbrengst van de Stadshagenrun. 

 Willemijn is inmiddels met haar gezin afgereist naar Amerika. 

 

 

De drie jarige Willemijn is met haar 5e chemokuur gestart.  Ze slaat zich er goed door heen.