Chris, 3 jaar

op .

Chris van Acker is 3 jaar en is net schoon van ewing sarcoom. Dit is een zeldzame en zeer agressieve vorm van botkanker die bij jonge kinderen en adolescenten vaak in de lange pijpbeenderen voorkomt. Samen met zijn ouders Hans en Marinette en zijn broers Wouter (8) en Bram (6) woont hij in Alkmaar. In het najaar van 2011 voelt Chris zich niet lekker. Hij heeft vage klachten: spugen, buikpijn, uitval van de benen. De artsen in het ziekenhuis van Alkmaar krijgen geen grip op het ziektebeeld. De ouders blijven volhardend en willen dat Chris wordt onderzocht. Dit gebeurd in januari 2012. Er volgen een reeks van onderzoeken. Ook krijgt Chris een aantal scans: MIBG, CT, bot en MRI. Onderzoek wijst uit dat Chris een tumor heeft onder op zijn ruggenwervel. De tumor groeit er al deels omheen, naar het ruggenmerg. Chris wordt acuut opgenomen in het AMC. Hij moet plat blijven liggen omdat er kans op dwarslease bestaat. De artsen denken eerst aan neuroblastoom. Al wijzen de testen niet eenduidig op deze diagnose. Voor de zekerheid voeren de artsen een biopt uit. In februari 2012 wordt duidelijk wat Chris heeft. Geen neuroblastoom maar ewing sarcoom, zonder uitzaaiingen. Al snel krijgt Chris meer pijn, ook zijn gezondheid verslechterd. De artsen starten met 6 x chemo van 5 dagen. Chris en zijn gezin belanden in de medische molen. Er breekt een periode van verdriet, onzekerheid, zorg, onmacht en ongeloof aan. In maart-mei 2012 wijst een MRI scan uit dat de tumor slinkt. De behandeling slaat aan. Chris heeft dan 3 chemokuren achter de rug. In mei krijgt Chris te horen dat er een vervolg behandeling volgt in het buitenland. De (fotonen) bestraling in Nederland is voor zijn lichaam te riskant vanwege de plaats van de tumor en het beschadigen van de vitale delen erom heen. De artsen stellen een (protonen) bestraling in Zwitserland voor: elke dag, enkele minuten, onder narcose. De bestraling vindt 5 dagen aaneen gesloten plaats voor een duur van 6 weken. Voor het genezingsproces moet Chris ook nog 8 chemokuren in Nederland ondergaan. De bestraling en de chemo's worden gecombineerd. Dit betekent dat Chris en zijn gezin 5 dagen voor het bestralen verblijven in Zwitersland. Daarna rijden ze terug naar het ziekenhuis in Nederland waar Chris 3 dagen chemo krijgt. Vervolgens vertrekt het gezin weer naar Zwitersland waar Chris weer 5 dagen wordt bestraald. Deze combinatiebehandeling duurt 6 weken. De zorgverzekering vergoedt de behandeling en verstrekt een dagvergoeding van 18 euro. Echter de extra kosten die de behandeling met zich mee brengt worden niet vergoed. Denk aan de reis- en verblijfskosten van het hele gezin in Zwitserland. Financieel hebben Hans en Marinetta hier niet opgerekend. Hun buffer is daarvoor ook niet toereikend. Vrienden van Chris schakelen daarom de hulp in van Stichting Maud voor Leven. 

De behandeling van Chris is aangeslagen. Op 8 oktober jl. kregen wij te horen dat Chris schoon is! Gefeliciteerd met dit prachtige nieuws.

Maud voor Leven heeft een deel van de reis- en verblijfskosten van de familie van Acker in Zwitserland vergoed.